Tag: Barrelling

Double Barrelling trong Poker
Posted in Uncategorized

Double Barrelling – liên hoàn cước trong Poker

Giả sử bạn tung một cú cbet thần chưởng vào mặt đối thủ, nhưng mà thằng điên đó vẫn call. Bạn giờ đây đang rơi…

Continue Reading Double Barrelling – liên hoàn cước trong Poker