Tag: cbet

bai 33 anh 02.jpg
Posted in Uncategorized

Điều chỉnh kích cỡ của C-bet (C-bet Sizing)

Sizing (Điều chỉnh kích cỡ) C-bet không đúng có thể là một sự rò rỉ nghiêm trọng. Sự khác nhau trong size của một C-bet…

Continue Reading Điều chỉnh kích cỡ của C-bet (C-bet Sizing)
Poker c betting
Posted in Uncategorized

Giải đáp Poker C betting là gì? Hiệu quả của c-bet ra sao?

Lối chơi Poker C betting là một trong những lối chơi Poker ngày càng phổ biến về độ hiệu quả cũng như sự đơn giản…

Continue Reading Giải đáp Poker C betting là gì? Hiệu quả của c-bet ra sao?